Project Portfolio Management, maar dan net even anders.

Project Portfolio Management, maar dan net even anders.

05 dec 2009

Beheersbare gebiedsontwikkeling (II) - in controle

Een politiek-bestuurlijk spanningsveld, langjarge ontwikkelingen en een veelheid aan in— en externe invloeden. Is beheersing van grote projecten een utopie? Aanbevelingen om in control te blijven.

23 okt 2008

Beheersbare gebiedsontwikkeling - utopie of realiteit (I)

Is beheersing van grote projecten een utopie in relatie tot het politiek-bestuurlijke spanningsveld en de vaak langjarige ontwikkelingen en veelheid aan in- en externe invloeden?

23 okt 2008

Strategic alignment van projecten

Strategic alignment van projecten

03 dec 2007

Project Governance; beter toezicht met de projectcommissaris

Projecten zijn vaak uniek, complex en ‘non core’. Ze kennen hun eigen dynamiek en de resultaten zijn van belang voor de opdrachtgever. Toezicht en verantwoording betreffende het verloop van het project door een ter zake kun- dige ‘projectcommissaris’ neemt de raad van commissarissen veel zorg uit handen.

11 nov 2007

Meten en voorspellen van project voortgang (2)

Meten en voorspellen van project voortgang (2). De verdiende waarde van earned value.

29 mei 2007

Referenties