Projectbeheersing 4/4

In dit laatste deel van vier artikelen over project control besteden wij extra aandacht aan de beïnvloedbaarheid van kosten, de kostentoerekening, het beoordelen van investeringen en de besluitvorming die juist voor projectbeheersing van groot belang is.

10 mrt 2016

Linda van Os (Airbus Defence & Space)

Interview met Linda van Os (Airbus Defence & Space)

15 feb 2016

Belbin maakt van uw team "The A-team"!

Projecten zijn er voor mensen en worden gerealiseerd door mensen. Projecten worden vaak beperkt ondersteund en zullen moeten leveren met beperkte middelen en tijd. Een projectteam is eigenlijk een soort gelegenheidsteam dat effectief moet kunnen samenwerken, juist om de beschikbare resources efficiënt in te zetten. Waar reguliere samenwerking tussen collega’s meer tijd en middelen gegund is, zal een projectteam er sneller moeten staan en presteren. Goede interactie tussen teamleden is dan ook cruciaal. Standaard projectmanagement vakboeken schieten op dit terrein vaak tekort. De belangrijkste factor voor het slagen van een project is de manier waarop er wordt samengewerkt tussen de teamleden, het cement van het bouwwerk.

12 jun 2015

Controller, ken uzelf!

Ieder mens komt in zijn leven voor ethische dilemma’s te staan. In eerste instantie word je gewaarschuwd door je gevoel. Een signaal dat iets niet klopt of deugt. Er rijzen vragen op als: ‘Wat is rechtvaardig’ of ‘wat is voor mij de beste manier om te handelen?’ Je stelt jezelf deze vraag pas op het moment dat je al een zekere afstand hebt genomen van de gemeenschap/organisatie waarin je leeft of werkt.

06 mei 2013

De macht van de controller

Controllers hebben meer macht dan ze vaak denken. En dan gaat het niet om het kunnen escaleren bij een geschil of het uitspreken van een veto bij een keuze of beslissing, maar om macht die vaak effectiever is en waar de financial vaak onbewust over beschikt. Macht en invloed, onmisbaar in het uitoefenen van jouw vak als controller.

06 mei 2013

Control van zonnekoningen

Control van zonnekoningen

11 jun 2012

Referenties