Terug

8 RPC-gediplomeerde projectcontrollers Bij VolkerWessels Infra!

8 RPC-gediplomeerde projectcontrollers Bij VolkerWessels Infra!

Bijna anderhalf jaar geleden is VolkerWessels Infra gestart met een ontwikkel- en opleidingstraject voor een selecte groep senior projectcontrollers. PCO Kennis werd geselecteerd als opleidings- en ontwikkelpartner voor dit uitdagende traject. Het werd om een aantal redenen een heel bijzonder programma: 

De basis van dit incompany-traject was de Registered Project Control Opleiding (RPC). In de RPC opleiding verdiepen de deelnemers zich in alle gebieden van integrale projectbeheersing en schrijft de kandidaat een afstudeerwerkstuk, waarin het geleerde aantoonbaar moet worden toegepast op een concreet project of een issue binnen de organisatie. De RPC-er moet kunnen aantonen dat hij de beheersaspecten niet alleen kan toepassen, maar ook de samenhang hiertussen begrijpt en kan overstijgen.  

 1. Dit toetsen we aan de hand van een Action Learning Project (ALP). In dit geval kregen de deelnemers een concreet onderwerp dat te maken had met een ontwikkelpunt binnen de eigen organisatie. Iedere deelnemer kreeg uit de eigen organisatie een interne studiebegeleider aangewezen en een externe begeleider van PCO Kennis. Het resultaat moest een gedegen analyse, onderzoek en advies zijn aan de directie over het onderwerp van hun ALP. De kandidaten gingen op onderzoek in de eigen organisatie, hielden interviews en ploeterden zich door studiemateriaal, sparden met collega’s, begeleiders en mede-cursisten. De opgeleverde werkstukken werden zo goed doortimmerde analyses en verbeteradviezen (inclusief implementatieplannen) over die specifieke onderwerpen binnen de organisatie. Win-win!
   

 2. Koppeling met de praktijk in de eigen organisatie; tijdens de opleiding maakte na de RPC-lessen een interne specialist de koppeling met de praktijk binnen VWI. ‘Hoe pas je het geleerde toe? Hoe doen wij dit?’ Dit werd door de deelnemers als zeer waardevol ervaren!
   

 3. Veel aandacht voor de ‘soft-skills’;  een projectcontroller heeft zijn communicatieve vaardigheden keihard nodig in zijn werk. Hij moet vooral kunnen ‘schakelen’, overal informatie vandaan kunnen halen (goed zijn in contact maken en houden), tijdens spannende perioden het overzicht kunnen blijven behouden en vooral veel zicht hebben op zijn eigen sterke en minder sterke punten. Lessen over communicatie, assertiviteit, omgaan met weerstand, ‘de kracht van de projectcontroller’, coaching, zelfreflectie waren om deze redenen speciaal toegevoegd aan het RPC-programma. Ieder kon op deze manier werken aan de eigen persoonlijke ontwikkelpunten. Dit onderdeel werd ontzettend gewaardeerd door de deelnemers.
   

 4. Een betrokken opdrachtgever; gedurende het gehele traject werd de opleiding intern gedragen door de leiding van Volker Wessels Infra. Het was geweldig om op deze manier samen te werken en de betrokkenheid te ervaren van met name Borg van Katwijk. Samen hebben we er een prachtig traject van kunnen maken, wat resulteerde in dit mooie resultaat!

  Tijdens de feestelijke diploma-uitreiking hield iedere afgestudeerde een korte pitch over zijn onderwerp en over hetgeen hij geleerd heeft. Interessante korte presentaties waarin de impact van een dergelijk ontwikkeltraject zichtbaar werd op de verbetering van de bedrijfsvoering in het algemeen en projectbeheersing in het bijzonder.

Na afloop was er een diner en konden alle betrokkenen nog eens informeel bij – en napraten.

Als je meer wilt weten over de onderwerpen van de RPCers, dan kan je dit vinden op deze website in het RPC-register.

Wij kijken terug op een mooi traject, goede resultaten en een hele plezierige samenwerking!

collage RPC Volker Infra 2018 W.jpg
Van links naar rechts krijgen Caspar de vander Schueren, daaronder Michel Sebel, Jan Vermaat en Ronald Dikker...
op de de onderste rij (van links naar rechts): Johan Huizer, Erik de Vries, Mark Thoomes en Sjoerd Griffioen het diploma uitgereikt van Borg van Katwijk.

Terug

Referenties