Terug

Masterclass Intern Toezicht Woningcorporaties

Masterclass Intern Toezicht Woningcorporaties
Eric Kemperman verzorgde op 5 maart 2010 een presentatie tijdens de Masterclass Intern Toezicht Woningcorporaties welke werd georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) in hotel Bel Air in Den Haag. In totaal zo’n 75 deelnemers luisterden naar bijdragen van o.a. de heren Arthur Docters van Leeuwen, prof Goos Minderman, Koos Parrie en Eric Kemperman en een paneldiscussie tussen Margriet Meindertsma (o.a. lid PvDA 1e kamerfractie en commissaris diverse corporaties), Tjeerd Herrema (lid RvC Rochdale en voormalig wethouder Amsterdam), Albert Kerssies (directeur VTW), Ronald van der Post (directeur WSW)en Roel Steenbeek (vz RvB IJmere). Dagvoorzitter was journalist Frenk van der Linden.
Terug

Blog

lees ons hele blog