Terug

Workshops Besparingsscenario's Renovatie Het Nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam

Workshops Besparingsscenario's Renovatie Het Nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam

In 2007 mislukt de aanbesteding van de tweede fase van de renovatie van Het Nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam, de prijzen welke door de aannemers worden ingediend zijn veel hoger dan voorzien door de opdrachtgever. Er wordt een nieuwe aanbestedingsstrategie bedacht waarbij wordt geprobeerd het werk in meerdere bouwdelen op te knippen om zo kleinere brokken werk in de markt te zetten. Dit moet leiden tot inschrijvingen door kleinere aannemers, waarmee een groter deel van de markt kan worden bereikt en uiteindelijk meer marktwerking en hierdoor lagere prijzen worden verkregen. PCO adviseert hier in en verzorgt in 2008 met het team van de opdrachtgever (Rgd projectorganisatie) in opdracht van de programmamanager een aantal interactieve workshops waarin per bouwstroom wordt gezocht naar besparingsmogelijkheden. De aanbesteding is uiteindelijk een succes: de ingediende offertes passen binnen de ramingen.

Terug

Blog

lees ons hele blog