Terug

Linda van Os (Airbus Defence & Space)

Linda van Os (Airbus Defence & Space)

Linda van Os werkt bij Airbus Defence and Space Netherlands in Leiden, zij volgde eerder bij PCO de Opleiding Project Support (OPS) en de Opleiding Project Control (OPC). 

Linda van Os werkt bij Airbus Defence and Space Netherlands in Leiden, zij volgde eerder bij PCO de Opleiding Project Support (OPS) en de Opleiding Project Control (OPC).  Wij stelden Linda wat vragen over haar werk bij dit bijzondere bedrijf en vroegen haar naar projectondersteuning en – beheersing van de bijzondere projecten waar zij dagelijks bij betrokken is.

Airbus Defence and Space Netherlands is een hoogwaardig technologiebedrijf waar ruim 200 professionals werken aan bijzondere technische uitdagingen op het gebied van o.a. ruimtevaart en defensie. De zonnepanelen, satellietinstrumenten en structuren voor lanceerraketten behoren tot de beste van de wereld en maken missies mogelijk die van groot belang zijn voor ons dagelijks leven op aarde, zoals satellietnavigatie, communicatie, klimaatonderzoek en het permanent monitoren van de luchtkwaliteit. De organisatie beschikt we over hoogwaardige faciliteiten om technologie te ontwerpen, assembleren, testen en afbouwen.

1. Wat is precies jouw functie bij Airbus Defence en Space Netherlands?

Mijn huidige functie is Central Documentation Officer bij het Support Office, maar mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit Project Assistent gerelateerde taken, waarbij ik de Procurement Manager en Project Controllers ondersteun (o.a. planning, inkoop gerelateerde werkzaamheden, budget bewaking, expediting)

2. Aan welke projecten werk je momenteel mee?

Op dit moment werk ik mee aan de volgende projecten:
VEGA  Hier doe ik de support voor Project Control, doe de Inkoop en de Logistiek.
meer informatie project Vega

&  de Ariane-5 Ook hier ondersteun ik de Project Control, de Inkoop en de Logistiek
meer informatie project Ariane 5

Ariane 5
Ariane 5

Hiernaast ondersteun ik de Project Controller van het Ariane-6 project (o.a. budget bewaking/SAP / EAC Breakdown)Wat vind jij boeiend aan jouw werk?

De projecten zijn bij deze organisatie natuurlijk best bijzonder. Dat ik bij een project vanaf het begin tot het eind een bijdrage kan leveren aan een mooi product (resultaat), binnen de tijd, de gestelde eisen (kwaliteit) en binnen budget geeft mij voldoening en maakt dit werk boeiend, juist ook omdat het echte technologische uitdagingen zijn.

De OPS vond ik een leerzame opleiding omdat het een goede theoretische aanvulling was op de reeds in praktijk gebrachte werkzaamheden. Op deze manier kwamen praktijk en theorie samen en versterkten elkaar.

4. Je hebt eerst de OPS gevolgd bij PCO Kennis. Wat vond je van deze opleiding? Wat heb je eraan gehad in de praktijk?

De OPS vond ik een leerzame opleiding omdat het een goede theoretische aanvulling was op de reeds in praktijk gebrachte werkzaamheden. Op deze manier kwamen praktijk en theorie samen en versterkten elkaar.

5. Zou je deze opleiding aanraden aan andere Projectondersteuners?

Ja, de OPS is een goede basis, waarin alle facetten voor projectondersteuning worden behandeld, dat geeft je theoretisch meer achtergrond, waardoor de praktijk herkenbaarder wordt en duidelijker.

6. Daarna heb je in het najaar van 2015 de OPC gevolgd. Heeft deze opleiding bijgedragen aan de kennis die je nodig hebt in jouw werk. En hoe?

Zeker wel, met de OPC-opleiding zijn we dieper op de lesstof ingegaan.

Op dit moment ondersteun ik 2 Project Controllers in zoveel mogelijk voorkomende werkzaamheden.

Voor mij is het belangrijk omdat ik dan de kans krijg om zo ervaring op te doen. De OPC heeft zeker bijgedragen aan de kennis die ik nodig heb in mijn werk Het is een verdieping van de OPS en gaat dieper in op alle thema’s van integrale projectbeheersing. Juist bij onze complexe projecten is dit een nuttige bagage die mij helpt om de projectcontrollers te ondersteunen.

7. Kan je specifiek een voorbeeld benoemen, welke extra kennis of vaardigheden die je hebt opgedaan bij één van onze opleidingen, direct toepasbaar was of waar je je voordeel mee hebt gedaan?

De les van Marjan, Projectmensen, vond ik zeer interessant en erg leerzaam.

Verdieping in ‘je eigen ik’, ook hoe jij jezelf staande houdt in een project, is heel erg belangrijk net als alle andere theorie in deze opleiding. Daar mag in bedrijven eigenlijk wel eens wat meer aandacht aan besteedt worden. Extra kennis heb ik opgedaan bij de les Risicomanagement / Les Financiële Ruggengraat en de Les van Monitoren van projectvoortgang. Nu ik bijvoorbeeld betrokken ben en daarbij tevens support lever bij de financiële beheersing van het Ariane-6 project door middel van o.a. budget bewaking/ SAP/ Estimate At Completion breakdown (prognose eindstand) zie ik deze theorie in de praktijk terugkomen en de waarde ervan voor de beheersing van een project. Vrij recent heb ik intern bij Airbus een “Work Package Management” cursus gehad. Heel veel lesstof komt hier ook weer in terug.

Ik ben ervan overtuigd dat ik met alle ervaring en kennis die ik opgedaan heb en in combinatie met de opleidingen OPS en OPC, mezelf verder kan ontwikkelen en de praktijk eigen kan maken.

Als einddoel wil ik een functie waarin alle facetten van projectbeheersing in voortkomen.

airbus 1

Terug

Referenties