Beheersbare gebiedsontwikkeling - utopie of realiteit (I)

Is beheersing van grote projecten een utopie in relatie tot het politiek-bestuurlijke spanningsveld en de vaak langjarige ontwikkelingen en veelheid aan in- en externe invloeden?

23 okt 2008

Strategic alignment van projecten

Strategic alignment van projecten

03 dec 2007

Project Governance; beter toezicht met de projectcommissaris

Projecten zijn vaak uniek, complex en ‘non core’. Ze kennen hun eigen dynamiek en de resultaten zijn van belang voor de opdrachtgever. Toezicht en verantwoording betreffende het verloop van het project door een ter zake kun- dige ‘projectcommissaris’ neemt de raad van commissarissen veel zorg uit handen.

11 nov 2007

Meten en voorspellen van project voortgang (2)

Meten en voorspellen van project voortgang (2). De verdiende waarde van earned value.

29 mei 2007

Waarde en resultaatbepaling met earned value (1/3)

Waarde en resultaatbepaling met earned value (1/3)

28 apr 2007

Boardroom Project Management

Deze consequente professionalisering wordt Boardroom Project Management genoemd (BPM).

27 jul 2006

Referenties