Referentie

  • Jeffrey Bouwmeester – Erem

    Met deze opleiding heb ik een goed inzicht gekregen hoe projecten gemonitord kunnen worden en welke beheersaspecten hierbij komen kijken.