Terug

Ronnie Brans heeft een relevant onderwerp goed uitgewerkt tot een gedegen verander/verbeterplan voor projectbeheersing in zijn organisatie.

Ronnie Brans heeft een relevant onderwerp goed uitgewerkt tot een gedegen verander/verbeterplan voor projectbeheersing in zijn organisatie.
Projectcontrol

Betrekkelijk overzichtelijke context (kleine organisatie, overzichtelijk PM-proces) waar stappen gemaakt konden worden v.w.b. verbeteren projectbeheersing.

 

Ronnie heeft een gedegen onderzoek uitgevoerd, meerdere bronnen geraadpleegd en een heldere rake analyse neergelegd, waarmee de organisatie op het gebied van integrale projectbeheersing stappen heeft gemaakt. Deze verbetersuggesties worden overgenomen. Samen met de nieuwe directie neemt hij hiermee zijn plek in als PC-er. Ronnie pakt alle aspecten van PB in zijn ALP mee, ook de soft skills en heeft een mooie (zelf)reflectie. Overtuigende verdediging. Dit rechtvaardigt van beide examinatoren een mooie waardering.Proficiat Ronnie met dit mooie resultaat en afsluiting van jouw RPC-opleiding! 

Terug

Referenties