Terug

Hoorzitting woningmarkt Maastricht

Hoorzitting woningmarkt Maastricht

Op 9 september jl. vond in Maastricht een hoorzitting plaats naar aanleiding van de ontwikkelingen bij woningcorporaties en in het bijzonder de gevolgen van de verliezen van Servatius ten gevolge van het mislukte campus project. De corporaties hebben het voornemen om meer woningen te verkopen uit hun bestand bezit; dit heeft impact op de woningmarkt in Maastricht en omstreken.

De commissie Stadsontwikkeling hoorde in een openbare zitting de betrokkenen, belanghebbenden en experts uit de volkshuisvesting. PCO Advies BV is gevraagd om een analyse te maken van de inbreng en hierover een rapport te schrijven voor de gemeente.

Pco hielp ons het project in kaart te brengen.
Terug

Blog

lees ons hele blog