Terug

Ministerie VROM Rijksgebouwendienst

Ministerie VROM Rijksgebouwendienst

Opzetten en implementeren risicomanagement top 100 projecten

  • Voor de Rgd ontwikkelde PCO Advies BV (2008) een maatwerkaanpak voor het inventariseren en beheren van de projectrisico’s. Deze methode is gebaseerd op de beproefde risicomanagement aanpak RISMAN. PCO ontwikkelde een praktisch instrumentarium waarmee project-risicobeheer ’online’ via internet kan worden uitgevoerd (in een beveiligde omgeving).
  • Voor de Rgd verzorgde PCO Advies BV in 2008 en 2009 totaal zo’n 50 workshops (zie: referentielijst) waarin met projectteams een initiële risico-inventarisatie werd gemaakt. Aan deze workshops namen zowel Rgd-medewerkers deel als externen (opdrachtgvers, adviseurs, aannemers etc..).
  • PCO verzorgde de rapportages en leverde voor deze projecten het zogenaamde RisLog ©, een speciaal database-programma voor risicobeheer van projecten.
  • Gedurende 2008 en 2009 ontwikkelde en verzorgde PCO voor de afdeling Control & Bedrijfsvoering de analyse van de projectenportefeuille inclusief managementrapportages aan het managementteam van de Directie Projecten.
  • De projectcontrollers werden door PCO getraind d.m.v. een incompany opleiding en begeleid in het opzetten en uitvoeren van projectbeheersing.

Wij waren betrokken bij de opzet van het risicomanagement van de projecten:
- Nieuwbouw Justitie Binnenlandse Zaken
- Renovatie het nieuwe Rijksmuseum
- Nieuwbouw Europol
- Schiecentrale - Rotterdam
- Renovatie meerdere gevangenissen / klinieken
- Renovatie Koninklijk Paleis op de Dam
- Renovatie meerdere grote musea / rijksmonumenten
- Nieuwbouw diverse rijkskantoren

Terug

Blog

lees ons hele blog