Terug

PWS Rotterdam

PWS Rotterdam

PWS is een van de grootste en oudste Rotterdamse woningcorporaties. Zij beheerde 25.000 woningen in voornamelijk oude stadswijken. In het najaar van 2005 werd deze corporatie opgeschrikt door een verbijsterende fraudezaak; samenspanning tussen bestuurder en voorzitter Raad van Commissarissen, ’Rochdale avant la lettre’.
Eric Kemperman, directeur-eigenaar van PCO werd in juni 2006 aangesteld als interim financieel directeur, met de opdracht de organisatie door de post fraude periode heen te loodsen, de bedrijfsvoering op orde te brengen en mogelijk te saneren. Na 1 jaar is de projectenportefeuille opgeschoond en heeft de organsatie helaas forse verliezen moeten incasseren, de Raad van Commissarissen is compleet vernieuwd en de bedrijfsvoering ingrijpend gewijzigd. Er is fors ingezet op organisatieverandering, asset management, herfinanciering projecten in ontwikkeling en verkoop van grote delen het bezit. De organisatie gaat door een zware periode in haar geschiedenis, maar heeft de weg naar herstel weer te pakken.

Terug

Blog

lees ons hele blog